ตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะขนส่งสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบกนายพลพลพลถาวรถาวรกล่าวว่ารถตู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุบัติเหตุทางถนนที่ร้ายแรงในจังหวัดกำแพงเพชรอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าละเมิดกฎหมาย กฎหมายห้ามไม่ให้รถตู้จากผู้โดยสารมากกว่า 14 คน แต่ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถตู้นี้มี 15 คน นายเพียรพลผู้ขับขี่รถ 55 ปีและนายพรหมสวัสดิ์ภูจะต้องเสียค่าปรับ 55,000 บาท

และถูกระงับการขับขี่ 180 วันรวมถึงการระงับการใช้ใบอนุญาตขับรถอีก 6 เดือน นายพีรพลกล่าวว่าหากเห็นว่า Promwat มีเจตนาติดขัดระบบ GPS ของรถตู้เขาจะต้องปรับค่าปรับอีก 55,000 บาท เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ GPS เพื่อตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะขนส่งสาธารณะ อย่างไรก็ตามระบบ GPS ของรถตู้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันทำให้สงสัยว่า Promwat อาจเร่งขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์