ประสิทธิภาพเซลล์ต้นกำเนิดไปยังเซลล์กระดูกในระบบ

ขั้นตอนแรกเซลล์ต้นกำเนิดแยกความแตกต่างในเซลล์กระดูกอ่อน ถัดไปเซลล์กระดูกอ่อนกลายเป็นเซลล์กระดูก แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด: เซลล์จะต้องพบกับความเครียดเชิงกลบางอย่างระหว่างการเปลี่ยนรูปเพื่อที่จะแปลงอย่างมีประสิทธิภาพจากเซลล์ต้นกำเนิดไปยังเซลล์กระดูกในระบบที่ไม่ซ้ำใครซึ่งส่งสเต็มเซลล์ไปยังไซต์ที่มีข้อบกพร่องของกระดูกและใช้ตัวยึดแบบยืดหยุ่น

หมุดและแท่งใช้ในการจับยึดกระดูกเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเค้นเชิงกลหมดเวลาของการปล่อยสองปัจจัยการเจริญเติบโตที่เลียนแบบกระบวนการสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนากระดูกของตัวอ่อนในแบบจำลองหนู เมื่อใช้ร่วมกันสเต็มเซลล์ตัวตรึงแบบยืดหยุ่นและการปล่อยปัจจัยการเจริญเติบโตแบบกำหนดเวลาวันหนึ่งอาจช่วยรักษาข้อบกพร่องของกระดูกขนาดใหญ่