วิษณุรับกห.-ตร.กำลังคิดหลักเกณฑ์เทียบตำแหน่งพลเรือน

วิษณุไม่ทราบสนช.เตรียมเสนอร่างกม.เทียบเคียงตำแหน่งทหารกับข้าราชการพลเรือน แต่รัฐบาลสั่งให้กลาโหม-ตร.หารือหลักเกณฑ์เทียบตำแหน่งให้ชัดเจน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชพลเรือน พ.ศ. …. ว่า ไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ในส่วนของรัฐบาลกำลังปฏิรูประบบราชการอยู่แล้ว โดยให้กระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) หารือกันว่าไม่ให้ นำยศมาเทียบแต่ให้ใช้ตำแหน่งทางทหารเทียบกับตำแหน่งของพลเรือน เช่น พลเรือนมีตำแหน่งอธิบดี รองปลัด ปลัด ส่วนกองทัพมีระดับเจ้ากรม ซึ่งใช้ยศแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ พลตรี พลโท พลเอก

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างพ.ร.บ.ของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ใช่การปฏิรูปกองทัพ แต่เป็นการเทียบเพื่อมาใช้ประโยชน์ในการเบิกจ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ อย่างไรก็ตาม ยศของทหารและตำรวจในบางตำแหน่งไม่มีในพลเรือนก็ให้ไปคิดว่าจะนำมาเทียบกันอย่างไร โดยให้ไปคิดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดก่อน และนำมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมายังไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนในการเทียบตำแหน่ง จึงต้องสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นเพื่อเป็นบรรทัดฐาน นอกจากนี้ ในอนาคตจะต้องดูในส่วนของอัยการและศาลด้วย” นายวิษณุ กล่าว

ส่วนที่มีหลายฝ่ายจับตาว่าเป็นการเปิดทางให้ทหารและตำรวจเข้าไปนั่งเป็นกรรมการองค์กรอิสระ นายวิษณุ กล่าวว่า หากทำถูกตามหลักเกณฑ์ก็สามารถเข้ารับการสรรหาได้.-สำนักข่าวไทย