หอยสมัยหิน

จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแอ่งสกลนคร (Sakon Nakon Basin) ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับกับที่ราบ มีที่ราบลุ่มอยู่บ้างทางตอนกลางและทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด บริเวณชายแดนด้านตะวันออกของจังหวัดมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ตั้งภูเขาสลับกับที่ราบแห่งนี้ เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยามาตั้งแต่ในอดีตทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะธรณีสัณฐานแบบต่างๆ และซากดึกดำบรรพ์ เป็นหลักฐานแสดงพัฒนาการของโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีต ซึ่งมีคุณค่าความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์นอกจากนั้นบางแหล่งยังมีทัศนียภาพของพื้นที่และบริเวณโดยรอบสวยงาม มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ เรียกว่า “แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา” ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร มีแหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือ หอยสมัยหิน
หอยสมัยหิน เป็นชื่อสถานที่ที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยาในประเทศไทย ขุดค้นพบโดยนักธรณีวิทยา ที่โคกหินแดง บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี แหล่งหอยสมัยแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหอยสังข์ฝังอยู่ในดินลึกประมาณ 40 ฟุต บริเวณที่มีหอยจำนวนมากอยู่นี้เป็นชั้นหินปูนหนาประมาณ 1 ฟุต จากการวิจัยของกรมทรัพยากรธรณีโดยนำหอยไปวัดความหนาแน่น เพื่อหาอายุของชั้นหอยแล้วทำให้ทราบว่าเปลือกโลกบริเวณนี้มีอายุประมาณ 27 ล้านปี ซึ่งแหล่งหอยสมัยหิน จังหวัดมุกดาหารแห่งนี้ขุดพบเป็นแห่งที่ 3 ของโลก The Shell From Stone Period, Or Hoi Samai Hin ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา แสดงให้เห็นถึงประวัติของบริเวณแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อจังหวัดมุกดาหาร อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของจังหวัดมุกดาหาร เหมาะสำหรับผู้สนใจทางด้านธรณีวิทยา และผู้สนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand